แจ้งเงื่อนไขการใช้งาน

0 votes
asked in ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ by skritsad (0 points)
เรียนผู้ขอใช้บริการทุกท่าน

         ในการเข้าใช้บริการจะต้องดำเนินการสมัครเป็นสมัครชิกในระบบก่อน เมื่อสมัครสมาชิกเสร็จสิ้นแล้ว จึงจะดำเนินการตั้งคำถามได้ คำถามดังกล่างบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์จะเป็นผู้ตอบคำถาม

         เนื่องด้วยระบบไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อคอยตอบคำถาม ทำให้ต้องใช้เวลาในการเข้ามาตอบคำถาม ซึ่งจะเหตุดังกล่าวอาจจะทำให้มีการตอบล่าช้าไปประมาณ 3-5 วัน

         จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์ให้คำปรึกษาและบริการวิชาการ แก่ภาคอุตสาหกรรมผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เรียนผู้ใช้บริการ เนื่องจากทางเว็บไซต์ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถตอบคำถามได้ทันที และต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตอบคำถามทุกครั้ง จึงเรียนมาเพื่อทราบ


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02 564 4440 (ต่อ) 1740-9 โทรสาร. : 02 564 3156

...